Markarbeten

   Mark- och anläggningsarbeten

   Plattläggning, murar, smågatstensytor, asfalt och plantering av buskar och träd.

   För våra kompetenta anläggare är ingenting omöjligt. Våra snickare arbetar bland annat med uteplatser, lekplatser, parkeringsräcken samt stängsel och staket.

   Vi är ofta med tidigt i processen och projekterar utemiljöer både vid nybyggnation eller om man vill ge en äldre utemiljö ett nytt och spännande utseende.

   Vi riktar in oss på både små och stora kunder, såväl företag som privatpersoner.

   Våra medarbetare har lång erfarenhet inom mark- och anläggningssegmentet. Vi erbjuder våra kunder ett samarbete från start till mål där vi bara ser lösningar. Med kunniga arbetsledare erbjuder vi även arbetsledning för en snabbare framdrift av t.ex. större schaktningar, projekteringsarbeten, finplaneringar och transporter.

   Relaterade tjänster

   Galleri