Fasadarbeten

   Tvättning av fasader

   Fasader är ständigt utsatta för väder, vind, avgaser och andra ämnen. Det leder till att fasader med tiden blir smutsiga och tappar sitt ursprungliga värde. Vi har en lösningen på detta och erbjuder därmed tvättning av fasader med strålande resultat. Under vårt arbete värdesätter vi även miljön och gör därför ett aktivit val genom att använda oss av miljövänliga och bastaregistreade produkter.

   Fasadrenovering , Lagningsarbeten och målningsförbättringar

   Ibland går det så pass långt att fasader förslits med åren av väder och vind det kan därför bli aktuellt med en fasadrenovering. Att renovera en fasad kan vara ett omfattande arbete och det är alltid en fördel om man tar tag i problemet i ett tidigt skede.

   Vi på Rättsten Entreprenad AB hjälper er så att er fasadrenovering blir väl genomförd. I inledningsskedet av arbetet inspekteras fasadskarona för att göra en bedömning om arbetets omfattning. Då man går man igenom allt från yttreskador till fogar. Vi rekommenderar även att man i samband med fasadrenovering alltid genomför en grundlig tvätt av fasaden.

   Relaterade tjänster

   Galleri