Möte med oss & Offert

   Boka en tid med oss…

   Rättsten Entreprenad AB strävar efter att bli en självklar framtidsbyggare genom att vara ledande inom total entreprenader och använder dagens modernaste teknik redan i offertskede.

   Våra offerter räknas fram med kalkyleringsprogrammet BidCon som är baserad på marknadens byggtider och material. Tack vare avancerad kalkyleringsprogrammet får ni en offert till minsta byggdel.

   Kostnaden för att utföra ett projekt beror av de material och produktionsmetoder man väljer. I anbudsskedet gäller det att finna de mest kostnadseffektiva lösningarna som uppfyller ställda krav.
   Rättsten Entreprenad AB hjälper dig säkerställa detta och har många fördelar som gör att du får ett stöd i ditt kalkylarbete. Rättsten skräddarsyr din offert precis efter dina och beställarens krav. Skicka in dina bygghandlingar och få en färdig anbudshandling som består av några pdf filer:

   1. Offert, sammanställning över alla omkostnader
   2. Kalkyl, lista över alla byggdelar och priser på material, tid, UE osv
   3. Resurser, lista över alla material specificerad in till det minsta antal skruvar, samt arbetstid för varje yrkesman.

   Fördelar

   • Våra kalkyler uppbyggda efter dagens krav på utförande och tidsåtgång (BSAB).
   • Materialpriser uppdaterar vi efter prislistor hos Sveriges ledande leverantörer.