Nybyggnation

   Vi erbjuder följande…

   Totalentreprenad 

   När du väljer totalentreprenad gör du upp hela din husaffär med en enda part, allt regleras i ett enda kontrakt till ett fast pris.

   Totalentreprenad ger dig en unik trygghet och bekvämlighet under hela byggprocessen där ni tilldelas en personlig byggledare som blir er personliga kontakt hos oss.

   Med totalentreprenad är det vi som planerar och samordnar alla materialleveranser, hantverkare och andra fackmän som behövs. Vi är er dessutom behjälpliga i vilka myndigheter som ska kontaktas. Rättsten bär ansvar under byggtiden och ser till att ert hus blir färdigt på utsatt tid och levererar ert hus inflyttningsfärdigt. Det betyder att all tapetsering och målning är klar invändigt, att fönstren är putsade och hela huset är städat. Utvändigt är väggbeklädnader grundoljade, grundmålade eller putsade.

   Prefabricering är en rationell metod, där husets delar byggs ihop under tak, vilket gör bygget totalt oberoende av vädret. Tack vare den metoden hålls byggtiden nere, vilket i slutändan även innebär ett bra pris för kunden!

   Delad entreprenad

   Vill du ta allt ansvar själv? För dig som har mer kunskap och tid finns alternativet att köpa hus med Delad Entreprenad/Materialleverans.

   Med Delad Entreprenad bör du fundera på om du är beredd att ta totalt ansvar för byggnation och projektledning. Då är det nämligen du själv som upphandlar de olika underentreprenörerna – bygg, VVS, el, målning, kakel/klinker, grund, etc. – och som ser till att allt detta sker i enlighet med din byggplan.

   Generalentreprenad

   Generalentreprenad är inte samma sak som Totalentreprenad. Generalentreprenad är en form av Delad Entreprenad / Materialleverans där du själv handlar upp hela byggentreprenaden hos ett enda byggföretag och materialleveransen hos någon husleverantör. Då är du själv byggherre och har fullt juridiskt ansvar.

   Oavsett vilken typ av entreprenad kunden söker står vi alltid redo att möta era behov.

   Galleri