Design & Arkitektur

   Arkitektritningar – Allt börjar med en idé…

   …som behöver fortsättas, ibland kan det vara självklart och enkla lösning men i vissa fall kan det vara inte lätt alls.

   Hur stort får man bygga? Hur smalt får en dörr vara? Uppfyller huset funktionskravet? Blir det snyggt?
   Förutom de estetiska läggs även vikt på gällande myndighetskrav, miljöanpassning, tillgänglighet m.m.

   Det är denna typ av frågor som man brukar hitta lösningar för under processen.

   Ändamålet för A-ritningar är oftast Bygglov eller Bygganmälan – dessa kallas för Bygglovshandlingar.

   Fördelar

   • Ändamålet för A-ritningar är oftast Bygglov eller Bygganmälan – dessa kallas för Bygglovshandlingar..