Sex steg till ett nytt boende...

   Rättsten Entreprenad AB är en del av Rättsten koncernen.

   Koncernen omfattar:
   Rättsten Entreprenad verksamma i Stockholm och utför nybyggnationer i totalentreprenader eller delade entreprenader av flerbostadshus, betonghus, stenhus, trähus, villor, tillbyggnationer och även ombyggnationer.

   Rätta fönster i Sverige producerar fönster och dörrar, säljer och installerar i Stockholm samt övriga delar av länet.

   Deksal byggmaterial tillhandahåller bassortiment av byggmaterial, logistik, mängdservice med mera.

   Samarbetspartners